ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

This Column Introสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล

 วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น  นายกสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและผู้แทนกรรมการ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย และขอพรจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งขอให้กระทรวง ได้ทบทวนโครงสร้างน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏร และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในวิชาชีพพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการarticle

พย.เอมอร เรือนชัย ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนโดยมี นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 13 มกราคม  2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมarticle

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและถือโอกาสขอความเป็นธรรมต่อวิชาชีพพยาบาลกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ กระท่อมเจ้าพระยารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน รวบรวมข้อมูลสำหรับวิชาชีพพยาบาลที่ออกบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศ จำนวน 64 จังหวัด โดยออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรค ดูแลผู้ป่วยในศูนย์อพยพต่างๆ ตลอดจนออกบริการหน่วย EMS และบริการให้คำปรึกษา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา

 

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.