ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกท่าน

                    กองทุนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน                               เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับพยาบาลวิชาชีพ                            ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 

             ขอเชิญชวน หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกท่าน               สมัครเข้าร่วม ระดมทุนครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม  ถึง  22 พฤศจิกายน  2562  เวลา 16.00 น.  โดยคีย์ลงใน Google form ตามที่ได้แนบ Link  และ QR cord

โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

 ชื่อบัญชี   นางนิภาพรรณ  แสงอินทร์   และ  นางมธุรส   จันทร์แสงศรี

ธนาคารกรุงไทย  สาขาโรบินสัน  สุพรรณบุรี

บัญชีเลขที่ 989-9-43983-5

เอกสาร ที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 1. สลิป/ เอกสารการโอนเงินรพ.ละ 1,000  บาท  (แบบ ATM หรือ Net Bank  โดยระบุชื่อ รพ. และจังหวัดไว้ตรงบันทึกช่วยจำด้วย)

2.สำเนาบัตรประชาชน  กรณีสมัครใหม่ หรือเปลี่ยนหัวหน้าพยาบาล

    ทั้งรายการที่ 1 และ 2 ให้แนบใน Google form    

 สมัครที่นี่

 

              


 

 


 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (Thai Chief Nurse Executive ) สถานที่ สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 webmaster email: vit122@hotmail.com