ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาคม-ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกท่าน


 เชิญเข้าเยี่ยมชมวิดิทัศน์สำหรับงานมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
โดยสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

**************************************************************************
กองการพยาบาลร่วมกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
และสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
หนังสือเชิญประชุม :book2566.pdf
โครงการประชุม : Project 2566.pdf
แบบฟอร์การจองโรงแรม: hotel 2566.pdf

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรายชื่อผู้เข้าประชุม_24 พ_ค_2566.pdf
**************************************************************************
าพวิดิทัศน์สำหรับงานมุฑิตาจิต
โดยชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพ

***********************************************************************

าพวิดิทัศน์สำหรับงานมุฑิตาจิต
โดยชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพ

www.youtube.com/watch

 ...................................................................................................................................................................................................
รูปภาพสำหรับงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณประจำปี 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563

วิดิทัศน์การเกษียณประจำปี 2563 Version2

 

 

สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน


สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล

 วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น  นายกสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและผู้แทนกรรมการ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย และขอพรจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งขอให้กระทรวง ได้ทบทวนโครงสร้างน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

More...


ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏร และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในวิชาชีพพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555

More...


ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ icon

พย.เอมอร เรือนชัย ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนโดยมี นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 13 มกราคม  2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (Thai Chief Nurse Executive ) สถานที่ สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 webmaster email: vit122@hotmail.com