ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกท่าน

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 14 มอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป
file download:Cerebos Awards 2014.pdf

---------------------------------------------------------------------------------
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยามหิดล มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย
ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ”
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
เอกสาร download:Agenda Seminar KK.pdf
หนังสือเชิญ:leter.pdf
ใบสมัคร:leter1.pdf
---------------------------------------------------------------------------------
ทวงคืนศักดิ์ศรีวิชาชีพพยาบาลและความเป็นธรรมในวิชาชีพพยาบาล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ กระทรวงสาธารณสุข


---------------------------------------------------------------------------------
ขอชื่นชม พว.ณัฐวดี เมืองใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ช่วยชีวิต
ผู้ป่วยโรคหัวใจขณะหมดสติ วันที่ 4 สิงหาคม 2556


---------------------------------------------------------------------------------


ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเป็นธรรม
ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือขอความเป็นธรรม :  
book.doc
รายชื่อโรงพยาบาล : name.pdf

---------------------------------------------------------------------------
รายการคมชัดลึก...รักษา...พยาบาล
ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ช่อง Nation

 

--------------------------------------------------------------------------- 

คลิปวีดีโอการยื่นฟ้องศาลปกครอง


 

 

กิจกรรมชมรมผู้บริหารการพยาบาล


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว พย.ดวงนภา ผลเจริญ โรงพยาบาลกระสัง icon
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว นางดวงนภา ผลเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานห้องคลอด ซึ่งถูกไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง วันที่ 10 มิถุนายน 2555
More...


ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏร และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในวิชาชีพพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555

More...


ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ icon

พย.เอมอร เรือนชัย ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนโดยมี นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 13 มกราคม  2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (Thai Chief Nurse Executive ) สถานที่ สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 webmaster email: vit122@hotmail.com