ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกท่าน

  

  

ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนร่วมกับสำนักการพยาบาล
เรื่อง การวางแผนกำลังคนสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลส กรุงเทพ
โครงการ: 
project2560.pdf

---------------------------------------------------------------------------

ทวงคืนศักดิ์ศรีวิชาชีพพยาบาลและความเป็นธรรมในวิชาชีพพยาบาล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ กระทรวงสาธารณสุข

 

---------------------------------------------------------------------------------


ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเป็นธรรม
ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือขอความเป็นธรรม :  
book.doc
รายชื่อโรงพยาบาล : name.pdf

---------------------------------------------------------------------------
รายการคมชัดลึก...รักษา...พยาบาล
ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ช่อง Nation

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลทั่วประเทศ
ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รมต.กระทรวงการคลัง ตู้ ปณ.111 และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
ตัวอย่างหนังสือขอความเป็นธรรม:book_primister_2559.doc
---------------------------------------------------------------------------
 
ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ
ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559
Nurse's Power :Stronger Together
ประชุมวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
หนังสือเชิญประชุม:book_13-15jun2559.pdf
--------------------------------------------------------------------------- 

คืนนางฟ้าสู่สรวงสวรรค์
 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (Thai Chief Nurse Executive ) สถานที่ สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 webmaster email: vit122@hotmail.com