ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ยินดีต้อนรับสมาชิกชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกท่าน

ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลทั่วประเทศ
ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รมต.กระทรวงการคลัง ตู้ ปณ.111 และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
ตัวอย่างหนังสือขอความเป็นธรรม:book_primister_2559.doc
---------------------------------------------------------------------------
 
ขอความร่วมมือหัวหน้าพยาบาลตอบแบบสอบถาม
ส่งภายใน 15 พฤษภาคม 2559
ขอขยายเวลาถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
เปิดทำแบบสอบถาม
โดยใช้ google chrom เท่านั้น
click :
แบบสอบถาม
--------------------------------------------------------------------------- 

ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ
ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559
Nurse's Power :Stronger Together
ประชุมวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
หนังสือเชิญประชุม:book_13-15jun2559.pdf
แบบฟอร์มผู้เกษียณ:from_retryNurse.pdf

--------------------------------------------------------------------------- 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญ
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
เข้าร่วมประชุมเรื่องการชี้แจงการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 3
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

--------------------------------------------------------------------------- 
ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน
เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
หนังสือเชิญประชุม :bookin2558.pdf
โครงการที่อนุมัติ :project2558.pdf
ตารางการประชุม:table_26april2558.doc
ใบจองโรงแรม:rayoung_hotel.pdf
ใบลงทะเบียน:register2558.doc

--------------------------------------------------------------------------- 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อการขอแก้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เสนอความเห็นภายในวันที่ 17 เมษายน 2558
เอกสารประด็นกฎหมาย:law.doc
เอกสารข้อเสนอ:law1.doc
เอกสารประชาวิจารณ์:public1.doc
เอกสารคณะทำงาน:team1.doc
---------------------------------------------------------------------------
 
ขอความร่วมมือผู้แทนเขตตรวจสอบ
รายชื่อผู้แทนเขตละ 4 คน เข้าร่วมประชุม fte
วันที่ 24 มีนาคม 2558
รายชื่อ :
nane_24march2558.xls
เขตที่ยังมีรายชื่อไม่ครบกรุณาแจ้งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558

--------------------------------------------------------------------------- 

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนขอเชิญ
กรรมการบริหารประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
หนังสือเชิญประชุม:
book_march2558.pdf

---------------------------------------------------------------------------
 

 ดร.ยุวดี เกคุสัมพันธ์ ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การปฏิรูปบันทึกทางการพยาบาลสู่ระบบบันทึกที่มุ่งเน้นผู้ป่วย
วันที่ 1-2 กันยายน 2557 โรงแรม เอสดีอเวนิว 

--------------------------------------------------------------------------- 
สปสช.ร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาศรัย 
ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 แห่ง
ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนมิตรภาพบำบัด ในวันที่ 25 ก.ค.2557  ณ. กทม.
ชมรมจึงส่งรายชื่อโรงพยาบาลให้สปสช. หากจังหวัดใดจะขอปรับเปลี่ยน
ให้ประสานกับผู้จัดตามหนังสือที่เชิญ  สปสช.รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พัก
รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุม :
chife_nurse_free.doc
--------------------------------------------------------------------------- 
คืนนางฟ้าสู่สรวงสวรรค์
 

---------------------------------------------------------------------------

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยามหิดล มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย
ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ  ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อาเภอหาดใหญ สงขลา
เอกสาร downloadแบบตอบรับ :requast.pdf

หนังสือเชิญ:book1.pdf
กำหนดการ:Agenda Seminar SK_15 Ê.¤.57.pdf
---------------------------------------------------------------------------------
ทวงคืนศักดิ์ศรีวิชาชีพพยาบาลและความเป็นธรรมในวิชาชีพพยาบาล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ กระทรวงสาธารณสุข


---------------------------------------------------------------------------------


ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเป็นธรรม
ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ
หนังสือขอความเป็นธรรม :  
book.doc
รายชื่อโรงพยาบาล : name.pdf

---------------------------------------------------------------------------
รายการคมชัดลึก...รักษา...พยาบาล
ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ช่อง Nation

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (Thai Chief Nurse Executive ) สถานที่ สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 webmaster email: vit122@hotmail.com