ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

 สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้รับการจดทะเบียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เลขทะเบียนที่  จ.นบ 1/2566

รายการของสมาคม เอกสาร Download
ข้อบังคับของสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน tnc_A_7 feb 2023.pdf
ข้อเสนอเพื่อขอทวนทวนโครงสร้างการบริหาราชการส่วนภูมิภาค  ข้อเสนอขอปรับโครงสร้าง รพช__10 เม_ย_2566.pdf
หนังสือตอบการขอปรับโครงสร้าง จาก สป  หนังสือตอบการปรับโครงสร้างจาก สป.pdf
 รายชื่อสมาชิก สมาคม ฉบับปรับปรุงครั้งที่่ 1-2567 วันที่ 6 ก.พ.2567  ทะเบียนสมาชิก_สมาคม_ปรับปรุงครั้งที่1-_2567_6 ก_พ_2567.pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.