ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

This Column Introด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552article

พย.รัตนภรณ์  พงษ์ประจักษ์  ประธานชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือตัวแทนจังหวัดส่งข้อมูลพยาบาลที่จะเกษียณอายุราชการส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ตามแบบฟอร์มนี้....

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว.article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชนขอแสดงความยินดีกับพยาบาลจำนวน 3 ท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาประเภทภาควิชาการและประเภทภาควิชาชีพ
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขตarticle
พย.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้บริหารฯและรองเลขาธิการสภาการพยาบาล ส่งข้อมูลที่คาดว่าจำนวนหัวหน้าพยาบาลแยกรายเขตที่คาดว่าจได้รับการพิจารณาขึ้นระดับ8 ตรวจสอบข้อมูลได้จาก
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อเลื่อนระดับหัวหน้าพยาบาล  8 วช เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม  2551 โดยเชิญวิทยากรพิเศษมาร่วมให้คำแนะนำได้แนวทางตามรายละเอียดดังนี้
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วนarticle
ด่วนมาก พย.กรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์  ที่ปรึกษาชมรมผู้บริหารการพยาบาล รพช รับแจ้งจาก กองการเจ้าหน้าที่ว่า  กพ.จะเข้ารับการประเมินบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาลเพื่อขอปรับระดับ 8 ทั่วประเทศ โดยเข้าที่ จ.อุดรธานีและ จ.หนองคายใน วันที่ 27 พ.ย.2550
หน้า 5/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.