ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

This Column Introกำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน แจ้งรายละเอียดและกำหนดการเข้าพบคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ม.ค. 2552 เวลา 09.30 น
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาลarticle
ด่วน ความเป็นธรรมว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนarticle
พย.วิมลจันทร์  สาริวงษ์จันทร์  ประธานชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมฯระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมสำนักการพยาบาล
กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
    
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์article

พย.กรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์  รองเลขาธิการสภาการพยาบาลแจ้ง กพ.อนุมัติให้หัวหน้าพยาบาลปรับเป็นระดับ 8 ได้แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์พร้อมกับปรับเกณฑ์การพิจารณาให้เงิน พตส.ใหม่สหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งอื่นที่มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์สามารถเบิกเงิน พตส.ได้

ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551article

พย.เรืองศิริ  ไกรคง  รองประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลกแจ้งขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งกรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำอัตรากำลังตามเกณฑ์ GIS ที่จะขอใหม่  ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2551

หน้า 4/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.