ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

This Column Introชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติarticle
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จ.น่าน พร้อมพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จ.น่าน จำนวน 12 แห่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันพยาบาลแห่งชาติปี 2552
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวงarticle
ด่วน....พย.กรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์  แจ้งขอเชิญหัวหน้าพยาบาลสมัครเข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกำลังคน
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552article
พยช.ชัยพันธ์  วิชา  พยาบาลหนุ่ม หนึ่งในตัวแทนวิชาชีพพยาบาลรายงานข่าวการประชุมพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 ว่า...
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขarticle
พยช.ชัยพันธ์  วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกเล่าความในใจหลังได้รับการคัดเลือกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552article
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับข้อเสนอของชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน โดยมอบหมายให้เป็นนโยบายแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 10.00 น โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
หน้า 3/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.