ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล

 นางเรืองศิริ ไกรคง นายกสมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและผู้แทนกรรมการ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย และขอพรจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งขอให้กระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนโครงสร้างน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในประเด็นต่อไปนี้

1  ให้มีพยาบาลเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าของพยาบาลใน สสจ  

2  ปรับโครงสร้างของรพช  ให้เป็นกลุ่มภารกิจงานเทียบเท่า รพท รพศ  

3 ให้มีกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล ใน รพช ทุกระดับ

ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับพยาบาล รพช   ให้คงอยู่ในระบบ และมีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อประ

นพ.โอภาส การย์วินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในแนวทางการพัฒนา รพ  ให้เป็น รพ ที่ SAP ประกอบด้วย

S=Standard ที่ทุกโรงพยาบาลต้องมี 

A=Academy  เราต้องได้ชั้นยศบ้างถ้าเป็นผู้สอนในสาขาต่างๆ

P=premium  ยกระดับการบริการให้ดีขึ้น 

เป้าหมายคือ ทำงานให้เร็วขึ้น  ไม่ติดกรอบ  ต้องมีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพ  เน้น skillมากขึ้น  มอบ  งาน HR  บค และกองการพยาบาล  ร่วมกับ สมาคม  ชมรม ว่าจะทำให้เกิดแนวคิดนี้อย่างไร
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.