ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารศูนย์หลักประกัน

เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยงาน

1. เอกสารบรรยายการพัฒนาศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน โดย อาจารย์ พว.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์

  download :  https://www.mediafire.com/?hqkndkw0n999lpx

2. เอกสารบรรยายการมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิ์และการจัดการเรื่องร้องเรียน Capacity building   : download : https://www.mediafire.com/?tbrsb38islxc8iu

3. เอกสารบรรยายมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ :download :https://www.mediafire.com/?y2y6i80c57vki78  

4. เอกสารบรรยายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย อาจรย์ นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ : download : https://www.mediafire.com/?j47xddu3s303rye

5. เอกสารบรรยายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการจัดการเรื่องร้องเรียนโดย อาจารย์พิมเนศ ต๊ะปวง :download:https://www.mediafire.com/?358le3xkqwe3v7c

6. เอกสารบรรยายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค :download: https://www.mediafire.com/?8gh8ha4jrf03djc   

7 เอกสารบรรยาย ศูนย์หลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย : download : https://www.mediafire.com/?dne3gig0ay5pi9c

8. เอกสารบรรยายกิจกรรมกลุ่มหัวหน้าพยาบาลเขต 1 -2-3 : download:  https://www.mediafire.com/?oiuwexicvxvi719

 

 

9. เอกสารบรรยายของศูนย์ดำรงธรรม :download:  https://www.mediafire.com/?v1g23xyld6ufdlz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.