ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ประชุมวิชาการประจำปี2555

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนร่วมกับสำนักการพยาบาลดำเนินการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริหารการพยาบาลภายใต้สถานการณ์วิกฤติฉุกเฉิน : Crisis Management in Nursing ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม  2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รับจำนวนจำกัด จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล สมัครเข้ารับการประชุม ค่าลงทะเบียน 1000 บาท โดยส่งใบสมัครที่โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 086-0119849  โทรสาร 036-462037  email : kan_nurse@hotmail.com

เอกสารดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม          :book11feb2012.pdf
โครงการประชุม             : project.pdf
ตารางการประชุม            :table_8feb2012.doc
ใบสมัครการประชุม         :table11_8feb2012.doc
ใบจองโรงแรมปริ้นซ์        :hotel_prin.doc
โปรแกรมเที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก้า จูไห่ เวนเนเซียน :  honkong.doc

คณะกรรมการขอเชิญประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมปริ้นพาเลส สำหรับการแต่งกายในวันที่ 26 มีนาคม 2555
สวมสูทของชมรมและเสื้อตัวในสีชมพู สำหรับวันอื่นๆตามความสะดวก และ
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพร้อมกันเวลา 08.30 น (ตรงเวลา)

ประกาศขอปิดการลงทะเบียน การประชุมเนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจและสมัครเข้าร่วมประชุมCopyright © 2010 All Rights Reserved.