ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article

รายงานความก้าวหน้าจากการประชุมเรื่องเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

  1. หลักเกณฑ์การจ่าย OT.และค่าตอบแทน บ่าย-ดึก ให้เพิ่มขึ้น 20 % ของทุกสายวิชาชีพ
    เช่น พยาบาลวิชาชีพ
    OT = 600 บาท ค่าบ่าย-ดึก = 240 บาท/เวร  แต่ถ้าในจังหวัดหรือแต่ละ ร.พ. ต้องการจ่ายมากกว่านี้ เช่น  OT 700/800 บาท  บ/ด 300 บาท: เวร ถ้าจ่ายไม่เกิน 2 เท่าให้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ตรวจเขตไม่เกิน 3 เท่าให้อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวง  ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 1 ม.ค. 2552 เป็นต้นไป
  2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่เราขอไป ได้รับการพิจารณาดังนี้  สำหรับพื้นที่ปกติ   (อดทนไว้ก่อนไม่เกิน 6 เดือน)

อายุราชการ (ปี)

พยาบาลวิชาชีพ/

เทียบเท่า ป.ตรี

สหสาขาวิชาชีพระดับ ป.ตรี

วุฒิ ต่ำกว่าระดับ ป.ตรี

จนท.ที่อยู่ สอ. วุฒิ ป.ตรี/ นวก.สาธารณสุข

1-3 ปี

1,200  บาท

1,200  บาท

600 บาท

1,200  บาท

4 ปี ขึ้นไป

1,800 บาท

1,800 บาท

900 บาท

1,800 บาท

    2.1 เบื้องต้นให้ใช้เงินบำรุงจ่ายไปก่อน แล้วมีผลบังคับใช้หลังผู้บริหารกระทรวงอนุมัติคิดว่าไม่เกิน ก.พ. 52 นี้และทำการเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณควบคู่ไปด้วย

    2.2  สำหรับคำสั่งเดิมคือเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ใช้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2551  เป็นต้นไป ยังให้ใช้อยู่แต่ให้รีบทบทวนถึงความเหมาะสม ภายใน 6 เดือน รวมทั้งค่าตอบแทนใหม่ตามตารางข้างบนด้วยเพราะเราได้น้อย (รู้แล้ว)
 ต้องทบทวนทั้งระบบภายในไม่เกิน 6 เดือนนี้เลี้ยงเหมาจ่ายที่ใช้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2551  เป็นต้นไป ยังให้ใช้อยู่แต่ให้รีบทบทวนถึงความเหมาะสม ภายใน 6

3. คำสั่งค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเดิม ให้สำนักตรวจออกแบบสำรวจความคิดเห็น ภายใน 1 เดือนและภายในไม่เกิน 6 เดือน(ฝากสมาชิกพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ สนใจและตอบแบบสำรวจนี้ด้วย รู้สึกอย่างไรเขียนอย่างนั้น มีคำถามปลายเปิดให้ตอบด้วยหรือไม่สะใจก็mail ไปตามที่อยู่ในแบบสอบถามด้วย)  และทุกคนพยายามอย่ากระพริบ

ตาและพยายามเกาะติดสถานการณ์ทุกด้านด้วยเพื่อให้ผู้บริหารเห็นความเหมาะสมและเป็นธรรมด้วย

4.  ต่อไปจะรีบจ่ายค่าตอบแทนตามwork point/work load  ควบคู่ไปกับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ภายใน 6 เดือน)
อย่าลืมเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายทั้งระบบต้องทบทวน
สาธุขอให้เป็นอย่างนี้จริงทีเถอะคนทำงานมากจะได้เงินมาก คนทำงานน้อยก็ควรได้เงินน้อย  (ผู้ใหญ่รับปากจะช่วยกันทำงานนี้เพื่อให้
balance กันทั้งเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและwork point หรือไม่ก็ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาเป็นการคิดตาม work point ที่เป็นการยอมรับของทุกคน ) ไม่งั้นกระทรวงคงไม่สงบสุขกับปัญหาเดิมๆที่ไม่ยุติธรรม
   
                                                                                                                                                                ชัยพันธ์  วิชา
                                                                                                                            28/01/2552 เวลา 12.30 น.
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.