ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน แจ้งรายละเอียดและกำหนดการเข้าพบคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ม.ค. 2552 เวลา 09.30 น โดยแจ้งให้พยาบาลทั่วประเทศ และตัวแทนของแต่ละจังหวัดมาพบกันที่หน้าเสาธง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดประสานงานในแต่ละจังหวัดว่าจะมีท่านใดมีความประสงค์เข้าหารือกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขโดยแจ้งรายชื่อให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดนำรายชื่อมาแจ้งที่ พยช.อาคม  มีเมย์ หรือ พยช.วิทย์  มงคลวิสุทธิ์  ซึ่งในวันดังกล่าวจะประกาศทางโทรโข่งให้แต่ละจังหวัดทราบโดยได้รับความกรุณาจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้พวกเราเข้าพบหาหรือที่ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบรรจุได้จำนวนมากก ส่วนท่านที่ไม่สามารถเข้าพบได้สามารถรอฟังผลการหารือได้ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือที่สภาการพยาบาล โยสภาการพยาบาลจะเปิดให้ใช้บริการตลอดเวลาและให้ความกรุณาเลี้ยงอาหารร่วมด้วย ทางชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้ด้วย และในการเข้าพบหารือขอความกรุณาใช้ภาษาสุภาพ
 
ขอเชิญตัวแทนแต่ละจังหวัดที่ต้องการทราบข่าวแจ้ง email ให้ทาง พย.กรรนิกา ปัญญาอมรวัฒน์  ที่  http://knurse.board.ob.tc/  หรือที่ kan_nurse@hotmail.com และ kan1_nurse@yahoo.com
 
และติดตามข่าวการขาดแคลนวิชาชีพพยาบาลได้ที่ทาง NBT  วันที่ 7 - 8 - 9 ม.ค. 2552 เวลา 18.00 น
ส่วนรายละเอียดและข้อมูลท่านสามารถดูได้ที่เมนู   Download  ด้านซ้ายมือของเว็บไซด์
 
กำหนดการเข้าพบคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มกราคม  2552
 
เวลา
รายละเอียด
05.00 น - 08.30 น พยาบาลทั่วประเทศมาถึงที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และสภาการพยาบาล
พยาบาลทุกท่านเข้าใช้อาคารของสภาการพยาบาลได้ในการกระทำธุระส่วนตัวและสภาการพยาบาลเลี้ยงอาหารว่าง
09.00 น พยาบาลทั่วประเทศพบกันที่หน้าเสาธง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวแทนจังหวัดแต่ละจังหวัด แจ้งลงทะเบียนรายชื่อพยาบาลเข้าพบหารือคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งรายชื่อลงทะเบียนที่ตัวแทนแต่ละเขต หรือที่ พยช. อาคม มีเมย์
09.30 น
 
12.00  น
ตัวแทนจังหวัดที่แสดงความจำนงลงทะเบียน เข้าพบคณะผู้บริหารฯ ที่ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวง
 
 
ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
ขอเชิญพยาบาลทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ ห้องประชุมชั้น  9 สป
และที่  สภาการพยาบาลชั้น  4
 
 
 สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.