ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
พย.กรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์  ที่ปรึกษาชมรมผู้บริหารการพยาบาล รพช รับแจ้งจาก กองการเจ้าหน้าที่ว่า  กพ.จะเข้ารับการประเมินบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาลเพื่อขอปรับระดับ 8 ทั่วประเทศโดย
                  จะขอลงประเมินบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงและ60 เตียง ประกอบการประเมินระดับ8 ที่ชมรมทำขอไป เลยอยากให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมตัวทบทวนบทบาทหน้าที่และผลงานตามที่เคยทำส่งให้ พย.กรรณิกา เมื่อปี2549  เบ้องต้นเห็นว่าอยากขอลง  จังหวัดระยอง  ชียงใหม่  หรือ เชียงราย   แต่ยังไม่แน่   ส่วนเมื่อไหร่ได้รับการประสานงานมาหรือได้ข่าวจะรีบแจ้งนะเพราะเค้าจะขอลงแบบไม่แจ้งล่วงหน้า  และอย่าลืมต้อนรับให้ประทับใจด้วย  ประสานประธานชมรมเบื้องต้นว่าน่าจะให้ใช้งบชมรมในส่วนนี้ด้วยค่ะ   และได้รับการประสานจากเลขาฯชมรมแพทย์ชนบทในการประสานความร่วมมือเรื่องการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นทั้งของ ผู้อำนวยการและหัวหน้าพยาบาล จะมีการร่วมมือในการต่อรองกับ กพ ร่วมกัน ฝากข่าวด้วยนะคะ (ช่วงนี้ต้องห่างๆ คอมเพราะประสาทตาอักเสบค่ะ)

      ข่าวเพิ่มเติมค่ะ กพ. กำหนดลงที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายค่ะ โดยจะเดินทางเช้าวันที่ 27 เครื่องลงที่อุดรเช้า และแวะลงตรวจ รพช ขนาด30หรือ60 เตียง 1 แห่ง และเดอนทางไป หนองคาย ลงประเมินอีก1 รพช  พักค้างที่หนองคาย เดินทางกลับวันที่28 พย 50 มีคนไปประมาณ4-6 คน จาก กพ. และ กลุ่มบริหารบุคคล กระทรวง  ในการลงประเมินไม่ต้องนำเสนอแต่จะสัมภาษณ์ หัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ถึงบทบาทหน้าที่  
พี่ อยากฝาก ให้ หัวหน้าพยาบาล เตรียมข้อมูลตามที่เคยทำนำเสนอเมื่อปี49 และที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้มีผลต่อการกำหนด ระดับ 8 ของทั้งประเทศ หากการต้อนรับ การตอบคำถามและสิ่งที่ทีมไปพบ นั้น ไม่เป็นตามที่เสนออาจเป็นการยากมากในการที่จะต่อรองอีก จึงต้องขอให้ทั้ง2จังหวัดเต็มที่กันหน่อยนะ (พี่กรรณไปต่างประเทศไม่เช่นนั้นคงไปช่วย)  ประเด็นที่ประเมิน ด้านคุณภาพ คือเรื่องการผ่านการประเมินคุณภาพ ทั้ง HA HNQA QA ISO   ด้านปริมาณงาน และด้านความย่งยากของงาน ค่ะ ( มีประเด็นเพิ่มเติมจะแจ้งมาให้ทราบอีกค่ะ)

ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 13 พ.ย. 2550 กพ. จะลงโรงพยาบาล หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  วันที่ 27 พ.ย. 2550 ตอนเช้าและ ตอนบ่าย โรงพยาบาลหนองคาย วันที่28 โรงพยาบาลอุดร ให้เตรียมข้อมูล
  • ผลงานย้อนหลัง3 ปี
  • จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ
  • งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  • จำนวนหน่วยบริการที่รับผิดชอบ
  • ปัญหาสาธารณสุขในพ้นที่
  • อัตรากำลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะ

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่  19  พ.ย. 2550 จาก พย.กรรณิการ   ปัญญาอมรวัฒน์  แจ้งว่า

  • กพ จะลงประเมินทั้งหมด 3 วันเป็นวันที่ 26 ลงประเมินงานเวชกรรมโรงพยาบาลอุดร และพักค้างคืนที่อุดร 1 คืน วันที่ 27 เดินทางไปประเมิน รพ.หนองคาย งานเวชกรรม พักค้างคืนที่หนองคาย 1 คืน เช้าวันที่ 28 ประเมิน รพช หนองวัวซอ เช้าและ บ่าย รพช ห้วยเกิ้งค่ะ update เช้านี้ค่ะ
  • วันนี้ได้ยื่นหนังสือจากท่านนายกสภาการพยาบาล ให้กับท่านเลขาธิการ สปช (นพ. สงวน) ด้วยตนเองเรื่องการขอสนับสนุนค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและยังไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ ให้ได้รับค่าตอบแทนทั้งเงิน พตส และค่าวิชาชีพ สำหรับคนที่ดำรงตำแหน่ง 7 แล้ว ซึ่งท่านรับปากว่าจะดูแลให้ โดยเฉพาะคนที่จบพยาบาลเวชปฏิบัติและปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแนวทางที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
  • วันนี้ประชุมแทน ท่านนายกสภาการพยาบาล กับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่องงบลงทุนในหน่วยปฐมภูมิ ได้นำเสนอในประเด็นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์และทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในCMU ขณะที่ผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นเช่นพยาบาล นวก จพง ไม่มีค่าตอบแทน ขอให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่ ที่ประชุมรับไปพิจารณาค่ะ
  •  วันที่13 พ.ย. 2550 ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ จักรธรรม(รูปอยู่ ที่ www.knurse.ob.tc) โดยท่านเหรัญญิก พย.อุษา จาก รพ บางปะอิน นำทีมเพื่อแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งและขอให้ท่านสนับสนุนเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลด้วย(อดีตท่านเป็นผอก. รพ บางปะอิน) ท่านได้เชิย พญ.ศิริพร ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้มารับทราบและชี้แจงสิ่งที่กระทรวงจะดำเนินการ ให้ค่ะ

โดย พย.กรรณ  ประสานเลขา ชมรมแพทย์ชนบทให้เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอในการอำนวยความสะดวกและต้อนรับไว้ให้แล้ว รวมทั้งรองประธานชมรมพยาบาลเวชกรรมสังคมให้แล้วเป็นเบ้อต้นในการประสานความร่วมมือในการให้การต้อนรับค่ะ พี่ที่มีรายชื่อช่วยติดต่อหรือบอกต่อๆกันด้วย

ชื่อ  สกุล

ตำแหน่ง

โรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์

email

หมายเหตุ

พย.ประเพ็ญ  เมฆวิลัย

หัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลบึงกาฬ  จ.หนองคาย

042-491161-3 ต่อ 233            09-8630209

prapen_m@yahoo.co.th

 

พย. สุชาดา  ลาสอน

หัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลหนองแสง  จ.อุดรธานี

01-8726144

 

 

พย.อภิญญา    ไชยบุตร

หัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี

01-3803084

chaiapin@hotmail.com

 

พย.จินตนา     สุวรรณทัต

หัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลกระนวน  จ.ขอนแก่น

01-8725974

 

 

พย.เพียงใจ   วัลภูมิ

หัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 043-589074  ต่อ 108 Peiangjai.wa@chaiyo.com

 
       สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.